MATRAK

Geleneksel Türk Ata Sporu Matrak, Padişahlar, Yeniçeriler, Sipahiler ve Osmanlı halkına Cenk ve Kılıç Sanatı olarak Ünlü Türk âlimi Matrakçı Nasuh (1480-1564) tarafından öğretilmiş ve yüzyıllarca uygulanmıştır.

Herkes tarafından yapılabilen bu sporda katılımcılar fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar. Nezaket kurallarının üst düzeyde önemsendiği bu sporla mücadele ruhu kazanan katılımcılar gerektiğinde kendilerini koruyacak bir yapıya kavuşmaktadırlar.

Matrak oyununun kuralları Efkan Çalış tarafından yeniden düzenlenerek ve 15 Haziran 2010’da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na bağlanmıştır.