VAKFIN TARİHÇESİ

Geleneksel ve ata sporlarımızı milletimize benimsetmek, dünya ülkelerine tanıtmak, sporcu yetişmesini sağlamak, yurtiçi ve yurtdışında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere 1997’de kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir.